Nytt sikringsskap

Er det lenge siden du sjekket ut husets el-anlegg? Er det på tide med et nytt sikringsskap? Er du ikke sikker på om sikringsskapet ditt er modent for utskiftning eller ikke, kan en elektriker hjelpe deg. 

Kontakt Elektriker’n Kjell Sæterøy for å få råd og bistand i forbindelse med nytt sikringsskap. Feil på det elektriske anlegget kan ikke alltid sees med det blotte øyet, og du trenger en sertifisert elektriker til å ta en grundig gjennomgang.

Trygghet i hjemmet

Visste du at det er ditt ansvar som huseier å passe på at sikringsskapet ikke er utdatert?

Sikringsskapet er selve hjertet av husets elektriske installasjon, og har som oppgave å forhindre overbelastning på byggets elektriske systemer. Derfor er det viktig å sørge for at sikringsskapet til enhver tid er oppdatert, og installere nytt sikringsskap ved behov. På den måten slipper beboerne å bekymre seg for elektriske støt eller brannfare. I sikringsskapet finner du både hovedsikringer og sikringer for hver enkelte elektriske kurs, og herfra styres og overvåkes husets elektriske anlegg på en trygg og sikker måte. 

En jordfeilbryter på strømkursene gir beskyttelse mot elektriske støt og brann, og gjør det i tillegg enkelt å oppdage hvor feilen ligger. Overspenningsvern beskytter elektriske apparater som TV og PC, blant annet under tordenvær. Et nytt sikringsskap er utstyrt med teknologi som beskytter boligen og beboerne. 

Har du behov for bistand i forbindelse med sikringsskapet? Vi utfører både ombygging av sikringsskap og inntak, samt installasjon av komplett nytt sikringsskap.

Utdaterte sikringsskap

Eldre sikringsskap har normalt smeltesikringer i porselen. I dag er disse byttet ut med automatsikringer som er enklere å betjene. Dermed trenger du ikke å være bekymret når du åpner døren til sikringsskapet. Med automatsikringer slipper du berøringsskade, du slipper å lure på hvilken sikring som har gått og det er ikke behov for et reservelager av nye sikringer. 

Moderne hjem er dessuten utstyrt med elektrisk utstyr som de gamle sikringsskapene verken er dimensjonert for eller rustet til å tåle. I mange norske hjem installeres det i dag for eksempel elbilladere, men det mange ikke er klar over er at sikringsskapet kanskje ikke er rustet for å tåle den store påkjenningen. Har du et eldre sikringsskap, anbefales det derfor å bytte til et nytt sikringsskap. Med et nytt sikringsskap gir du huset en ekstra beskyttelse. Automatsikringer, jordfeilbrytere og overspenningsvern reduserer risikoen for varmegang og oppdager eventuelle feil med en gang de oppstår. 

Nye forskrifter

En vesentlig årsak til branner i norske hjem er feil på det elektriske anlegget. Dette er situasjoner som kunne ha vært unngått ved å ta seg tid til å sjekke el-komponenter jevnlig. Eldre elektriske anlegg bør erstattes av nye.

I dag krever nye forskrifter at alle boliger er utstyrt med jordfeilbrytere og overspenningsvern. Har du ikke dette på plass, trenger du et nytt sikringsskap. Som huseier er det du som er ansvarlig for at sikringsskapet er i forskriftsmessig stand. 

Kontakt oss 

Som huseier kan du selv foreta en overordnet sjekk av stikkontakter, brytere og ledninger, og bør gjøre dette med jevne mellomrom. Allikevel er det ikke alle feil på det elektriske anlegget som kan sees med det blotte øyet. Derfor er det viktig at en elektriker tar en grundig gjennomgang av boligen din med jevne mellomrom. Elektriker’n Kjell Sæterøy kan bistå deg med elsjekk, service, vedlikehold og feilsøking. 

Trenger du nytt sikringsskap? 

Kontakt oss i dag så hjelper vi deg der du er:

Kontakt oss i dag for en gunstig avtale. Vårt hovedsete ligger på Kjeller, men i dag har vi også utvidet med avdelinger på Skedsmokorset og Fjellhamar og utfører oppdrag i Akershus og Oslos omegn. Våre elektrikere har en god miks av ekspertise, rutine, ungdommelig kreativitet og yrkesstolthet. Det gjør vårt firma godt tilpasset til de arbeidsoppgaver og utfordringer våre kunder gir oss.