Serviceelektriker

kontaktossheader

Det er spesielt viktig at feil i sikringsskapet, i stikkontakter og i koplingsbokserrettes snarest mulig. Skulle det oppstå varmgang i koblinger vil dette raskt kunne føre til brann.
Dersom det oppstår feil på jordingsanlegget, oppstår farlige spenninger med fare for personskader. Barn er spesielt utsatt i slike tilfeller.

Våre elektrikere har servicebiler med det meste av det verktøy, utstyr og materiell som trengs for akutte situasjoner. Dette gjør at vi raskt og effektivt finner og rette opp feil og mangler før disse utvikler seg videre.
Vi legger vekt på opplæring og kompetanseheving av våre ansatte, slik at de til enhver tid skal være best mulig skolert og utdannet til å møte de utfordringer som vi møter.

Vi anbefaler alltid våre kunder å sjekke det elektriske anlegget jevnlig, for å forebygge feil. Vi tilbyr rimelige og effektive kontroller, gjennom el.sjekk med fast pris.

Det er også mulig for privatpersoner å inngå en fast avtale med oss – . Det innebærer at vi kommer jevnlig på kontroll for å sjekke om alt det elektriske er i orden hjemme hos deg, og at du som kunde har førsteprioritet når du tar kontakt med oss.

Trenger dere vår bistand? Ta kontakt på 63 87 42 32 eller fyll ut vårt kontaktskjema.