Varmepumper

Varmepumper bygger på et prinsipp som gjør det mulig å transportere varme fra et lavere til et høyere temperaturnivå. I luft, jord, sjø, grunnvann og fjell finnes det energi i form av varme.Denne energien kan utnyttes til å varme opp boliger og vann, til tross for at temperaturen i utgangspunktet er lavere enn det man ønsker å ha inne.

Du er kanskje ikke klar over det, men sansynligvis har du flere apparater hjemme som har sammenlignbar virkemåte som en varmepumpe. Både kjøleskapet og fryseboksen har sammenlignbare virkemåter. Det er samme type teknologi, men med den forskjell at en varmepumpe henter varme utendørs og transporterer den inn.

Det er i hovedsak 4 typer varmepumper:

Disse betegnelsene angir hvor varmepumpen henter varme fra, og hvordan den leverer fra seg varmen. En luft/luft varmepumpe henter varme fra luften ute, hever temperaturen og avgir varme inne i huset via varm luft. En luft/vann varmepumpe henter varme fra luften ute, hever temperaturen og avgir varme via for eksempel vann i radiatorer. En vann/vann varmepumpe henter varme fra for eksempel fjellet, hever temperaturen og avgir varme via for eksempel vannbåren gulvvarme.

Varmepumpeteknologi:

Alle varmepumper fungerer i prinsippet likt, de henter varme fra omgivelsene. De fleste varmepumpene består av to varmevekslere, en kompressor, en ekspansjonsventil og et såkalt arbeidsmedium. En varmepumpe og en kjølemaskin (som kjøleskap) er samme type maskin. Det er bare bruksmåten som er forskjellig.

En varmepumpe består av et lukket system der et arbeidsmedium (kjølemedium) sirkulerer og henter varme fra en kilde med lav temperatur og avgir varme ved en høyere temperatur.

Trenger dere vår bistand? Ta kontakt på 63 87 42 32 eller fyll ut vårt kontaktskjema.