Rehabilitering

Elektriker’n Kjell Sæterøy har lang erfaring innen rehabilitering av elektrisk anlegg, i privatmarkedet, bedriftsmarkedet og offentlige institusjoner.

Elektriker’n Kjell Sæterøy har også foretatt elektroinstallasjoner i forbindelse med våtromsrehabilitering i mange borettslag, totalt ca 10.500 bad, inklusive dagens anleggsmasse.

Vi har også rehabilitert et stort antall eneboliger, og kan tilby en tilstandsbefaring, samt uforpliktende tilbud på eventuelle utbedringer eller forslag til oppgraderinger.

For borettslag og næringseiendommer kan vi kutte kostnadene med ulike Enøk-tiltak. Ved rehabilitering av bygg kan vi benytte termografi for å avdekke varmegang, overbelastninger og feil på elektrisk anlegg.

Videre har vi hatt store rehabiliteringsoppdrag på sykehus, skoler, industri, verksted, kontorer, forretninger, restauranter etc. med allsidige installasjoner innen både sterkstrøm og svakstrøm.

Trenger dere vår bistand? Ta kontakt på 63 87 42 32 eller fyll ut vårt kontaktskjema.