Elbillader

Har du behov for en elbillader kan vi hos Elektriker’n Kjell Sæterøy bistå våre kunder med alle typer elbilladere. Vi leverer og monterer opplegg for alle ladestasjoner, og vi kan blant annet tilby utstyr fra Salto Ladestasjoner. Vi kan tilby og bistå med totalløsninger og el-bil ladere for Mode 1- 4 og for stikkontakter type 1 og 2.

Har ditt neste bilvalg falt på en elbil istedenfor en diesel- eller bensindrevet bil,  har du mest sannsynlig behov for en elbil lader hjemme.

Elbillader til alle behov

Har du nylig blitt eier av en elbil, er det kanskje en del nye uttrykk å forholde deg til. Lurer du på hva de forskjellige elbil lade løsningene betyr, kan vi komme med en kort forklaring:

  • Mode 1: Denne elbilladeren benytter man en kabel mellom en vanlig kontakt og elbil lade kontakten i bilen. Denne kabelen har ingen styringsboks. Dette er den enkleste elbillade varianten og benyttes kun av aldre biler og enkle kjøretøy.
  • Mode 2: Dette er en spesialtilpasset elbil lade kabel med en styringsboks.
  • Mode 3: Denne består av en egen elbil ladeboks montert på veggen. elbil lade kabelen fra boksen kan være avtakbar eller fastmontert. Der det skal lades flere elbiler, skal det alltid installeres Mode 3 med type 2 kontakt. Dette er fordi det finnes tre forskjellige typer ladekontakter.

Lurer du på noe angående elbillading, kan vi hjelpe deg med råd. I tillegg anbefales det å alltid følge bilprodusentens råd.

Noen punkter å tenke på når du skal ta i bruk en elbillader

Når du skal ta i bruk en elbillader, er det visse punkter du bør passe på. Husk at man skal alltid behandle strøm med respekt for å unngå at farlige situasjoner oppstår:

  • Elbilladekabelen skal aldri forlenges med en skjøteledning, da dette kan være veldig brannfarlig. Man kan likevel ved visse og sjeldne unntak bruke dette til nød.
  • Du må aldri legge kabel over fortau eller vei der den kan bli skadet eller forårsake skade. Eksempler kan være ladekabel gjennom vindu fra bolig.
  • Husk å følge produsentens anvisninger.
  • Elbilladekabelen må alltid sjekkes for skader. En elbillader som er skadet, bør aldri brukes fordi den kan være brannfarlig.
  • Pass alltid på at elbilladestasjonen er utført i henhold til DSBs regelverk og retningslinjer.
  • Parkerer du elbilen din i en garasje, ønsker brannvesenet at man ikke parkerer lenger inn en 50 meter i tilfelle brann. Dette er fordi det tar noe lenger tid å slukke en brann i en el-bil i motsetning til andre typer biler på grunn av slukningsmetoder i elektriske anlegg.

Lad bilen hjemme

En ladestasjon på veggen eller i garasjen hjemme har mange fordeler, som for eksempel det at en reduserer faren for brann i motsetning til å bruke en husholdningskontakt. Det er også sikkert og effektivt. Dessuten er en ladestasjon installasjonspliktig, og for deg betyr dette at du må ha en elektriker til å installere dette. Dette kan Elektriker’n Kjell Seterøy AS hjelpe deg med!

Ta kontakt på 63 87 42 32 eller fyll ut vårt kontaktskjema for å få installert din nye el-bil lader.