Kampanjeprisen omfatter

 • Levering og montering av elbiladeren
 • Inntil 15 meter kabling fra sikringsskap til ladepunkt.
 • 2 gjennomboringer i trevegg
 • Sikring/vern tilpasset aktuelle ladeboks.
 • Montering, tilkobling, og test av ladestasjon
 • Reisekostnader
 • Dokumentasjon
 • Samsvarserklæring

Tilbudsprisen forutsetter:

 • Normal tilkomst uten bruk av stige, lift eller graving av grøft.
 • Tilstrekkelig kapasitet og plass til sikring og jordfeilbryter i sikringsskap.
 • Installert overspenningsvern.
 • At du er eier av eiendom/bygget der laderen skal installeres. Alternativt har du fått en godkjenning fra eier etc. for dette.

Arbeider ut over det som inngår i grunninstallasjon:

Arbeid og materiell utover grunninstallajon faktureres som tillegg til kampanjeprisen.

Tilleggspriser, inklusivt arbeid og materiell, inklusivt mva:

Annet arbeid avtales evt på stedet, og prises av el-installatør.
Overspenningsvern* 2.850, –
Kapsling ved manglende plass i sikringsskap 1090, –
Gjennomborring i lette konstruksjoner 300, –
Gjennomborring i annen vegg (inntil 30cm) 400, –
Kabel pr meter* 310, –
Kanal PVC pr meter 225, –
PVC rør, 4m lengde 350, –
Kabelvernrør pr meter 590, –
Rør 50mm for nedgraving pr meter 125, –
Kjøring per km utover grunnpakke 25, –

*Ved for høy overgansmotstand til jord (dårlig jording) tilkommer også jordspyd til Kr. 3.750

*Avstander over 50m kan kreve større kabeltverssnitt og prises deretter.