Kampanjeprisen omfatter

  • Levering og montering av elbilladeren
  • Tilkobles bestående kurs
  • Montering, tilkobling, og test av ladestasjon
  • Reisekostnader
  • Dokumentasjon
  • Samsvarserklæring

Tilbudsprisen forutsetter:

  • Normal tilkomst uten bruk av stige, lift eller graving av grøft.
  • Tilstrekkelig kapasitet og plass til sikring og jordfeilbryter i sikringsskap.
  • Installert overspenningsvern.
  • At du er eier av eiendom/bygget der laderen skal installeres. Alternativt har du fått en godkjenning fra eier etc. for dette.

Kampanjepris til kunder som ikke har bestående kurs og tilførsel: kr. 12.950,-

Arbeider ut over det som inngår i kampanjeprisen:

Arbeid og materiell utover kampanjeprisen faktureres som tillegg.

Tilleggspriser, inklusivt arbeid og materiell, inklusivt mva:

Annet arbeid avtales evt på stedet, og prises av el-installatør.
Overspenningsvern* 2.850, –
Kapsling ved manglende plass i sikringsskap 1090, –
Gjennomborring i lette konstruksjoner 300, –
Gjennomborring i annen vegg (inntil 30cm) 400, –
Kabel per meter utover det som inngår i kampanjen*310, –
Kanal PVC pr meter225, –
PVC rør, 4m lengde 350, –
Kabelvernrør pr meter590, –
Rør 50mm for nedgraving pr meter 125, –
Kjøring pr km utover grunnpakke 25, –

*Ved for høy overgansmotstand til jord (dårlig jording) tilkommer også jordspyd til Kr. 3.750

*Avstander over 50m kan kreve større kabeltverssnitt og prises deretter.