Kontroll av elektrisk anlegg i leilighet

Dyktige folk som holder avtaler. Jobben ble større enn først antatt, men de sto på og ga seg ikke før de var ferdige med alt. Hyggelige folk!