Elsjekk med rapport, og evt. ny kurs på kjøkken

Jobben ble gjort som avtalt. De var flinke til å følge opp og å levere dokumentasjon.